Är det bättre med lokal webbyrå?

Är det viktigt att anlita en lokal webbyrå eller kan arbetet lika gärna utföras av ett företag på distans? Det beror på vad man prioriterar i kontakt med byrån.

Behöver du en bättre hemsida till ditt företag är den självklara vägen att kontakta en webbyrå för att få offert och förslag på hur sidan skulle kunna utvecklas. Eftersom det är en digital produkt kan vilket företag som helst över hela Sverige anlitas. Men samtidigt finns flera fördelar att välja ett lokalt företag i den stad du har företaget.

Den personliga kontakten väger tungt
Ingen kommunikation är lika tydlig som när man träffas och diskuterar olika lösningar. Med kroppsspråk läser man lättare av olika nyanser och tveksamheter. För vissa är det ett absolut måste att kunna åka till ett företag för att där sitta och prata med de personer som ska bygga hemsidan. Det innebär även att man på plats kan kommentera och justera småsaker utan att allt behöver diskuteras per telefon eller chat.
En webbyrå i Stockholm poängterar just detta i sin marknadsföring. De belyser den personliga kontakten för webbyrå stockholm som deras styrka och att man som kund får en egen webbutvecklare som bygger sidan. Det skapar trygghet och en rak och tydlig kommunikation.

Lokal kunskap om det lokala företaget
För ett företag som främst har sina kunder lokalt kan det även finnas fördel i att ha en lokal webbyrå. Detta utifrån att de har mycket god lokalkännedom och därmed kan ”rama in” sidan mot just denna stad. Kanske är det någon återkommande festival i staden då företaget kan ha specialerbjudanden eller dagar då det ofta är ute extra många på stan.
Detta är alltså inte nödvändigt för alla företag men är det ett företag inom upplevelsesektor finns stora fördelar att skapa kontakter, samarbeten och interaktion med lokala företag. Detta med tjänster som en webbyrå kan vara med och bygga upp.

Lättare att hitta referenser
Om du bor i Mölndal och anlitar en webbyrå i Stockholm – hur lätt hittar du då referenser att fråga? Chansen att du känner någon som anlitat samma webbyrå tidigare är liten. Genom att välja lokala företag är det lättare att hitta andra som kan ge referenser. Detta både bra och dåliga referenser.
Om inte annat kan man se på byråns hemsida och se vilka referenser de själva lagt upp. Till stor sannolikhet är det lokala företag som är lätta att kontakta för att få mer information kring hur samarbetet skett under tiden som hemsidan byggdes upp.